AKTUALNOŚCI

Trwają zapisy do grup dziecięcych "TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH z elementami socjoterapii". Zapraszam rodziców, których dzieci uczęszczają do klas 1-8  szkoły podstawowej (+ grupy "0")  i którzy pragną rozwijać dojrzałość emocjonalno-społeczną dziecka oraz umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami. Szczegóły w zakładce "Treningi TUS"

Pierwsza grupa już wystartowała. Trwają zapisy do kolejnych grup. Spotkania rekrutacyjne odbywać się będą po odwołaniu kwarantanny.

Dla dzieci wymagających większego wsparcia i dodatkowych warunków zapewniających aktywne uczestnictwo  - stworzono GRUPY PREMIUM (więcej w zakładce Treningi TUS)
 

Pomoc psychologiczna

Konsultacje, Coaching

Poradnictwo psychologiczne i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Coaching dla osób szukających rozwiązania problemu,  gotowych do działania oraz zmian.

Treningi TUS dla dzieci
i młodzieży

Trening umiejętności społecznych dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia organizowane są 
w placówce, której uczy się dziecko (szkoła, przedszkole)

Poradnictwo rodzinne, mediacje rodzinne

Konsultacje dla rodziców  i dzieci. Wsparcie w rozwiązywaniu  trudności wychowawczych, konfliktów, poprawy relacji rodzinnych.