Na czym polega TUS dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym?
Każde spotkanie ma swój schemat oraz  rytuał powitalny, podczas którego możemy powiedzieć jak  minął tydzień, co wydarzyło się dla nas ważnego w ostatnim czasie, z jakim problemem się spotkaliśmy, lub po prostu z jakim nastrojem zaczynamy zajęcia. Ten element zajęć uczy uczestników otwartości, dzielenia się, wzajemnego słuchania i wspierania. W schemacie każdego spotkania zaplanowana jest realizacja konkretnego tematu i ćwiczenie danej umiejętności. Robimy to dzięki rozmowie w kręgu, ćwiczeniom w parach, odgrywaniu scenek, grom planszowym, wykonaniu pracy plastycznej (elementy arteterapii), oglądaniu i analizie filmu (elementy filmoterapii), ćwiczeniom relaksacyjnym i sensoplastycznym, zabawom integracyjnym, elementom rękodzieła i warsztatów kulinarnych (w zależności od wieku uczestników).

Korzyści dla uczestnika:
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • rozumienie siebie i swoich emocji
 • kontrola emocji
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • panowanie nad złością
 • większa wiara w siebie
 • rozmawianie o swoich trudnościach z innymi, poszukiwanie rozwiązań
 • poprawa komunikacji i relacji z rodzicami
Korzyści dla rodzica:
 • konsultacje i wsparcie psychologiczne
 • wsparcie dziecka w rozwoju społecznym
 • wsparcie dziecka w radzeniu sobie z problemami
 • wsparcie rodzica w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi
 • mediacje rodzinne "narady" - rozwiązywanie konfliktów i innych trudności
 

TUS dla przedszkolaków (4-5latków)

Wykorzystując moją wiedzę psychologiczną i doświadczenie stworzyłam autorski program zajęć TUS dla najmłodszych uczestników. Z myślą o ich trudnościach w kontrolowaniu emocji, przestrzeganiu zasad, nawiązywaniu wspólnej zabawy, uważnego słuchania oraz radzeniu sobie z lękiem stworzyłam zestaw ćwiczeń i zadań, które wspierają rozwój psychomotoryczny oraz emocjonalny małego dziecka a także wspierają rodziców w pokonywaniu wyzwań wychowawczych. Od 2023 roku współorganizatorem zajęć jest psycholog Karolina Pięta "NIEzłe emocje"

Podczas  zajęć uczestnikiem jest DZIECKO i RODZIC, w atmosferze muzyki i radości wzmacniamy więź, poczucie bliskości a także nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.
Na zajęciach wykorzystuję elementy wielu terapii między innymi ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Integracji Sensorycznej, treningu relaksacji i uważności, bajkoterapii i psychoedukacji a także wybrane techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Każde zajęcia TUS mają swój schemat dzięki czemu zapewniamy dzieciom przewidywalność, poczucie bezpieczeństwa i stałości. Dzięki symbolom i obrazkom sprytnie wdrażamy  zasady i motywujemy dzieci do ich przestrzegania. Na koniec zajęć każde dziecko otrzymuje informację zwrotną o swoich sukcesach.

Program zajęć TUS dla przedszkolaków (w zarysie)

Integracja (zabawy ruchowe na przełamanie "lodów") i wzajemne poznanie się. Świat emocji poznajemy, nazywamy i wyrażamy RADOŚĆ, SMUTEK, ZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ, STRACH, WSTYD. Sposoby na zgodną zabawę, dzielenie się z innymi, zabawy sensoryczne, zabawy plastyczne, zabawy grupowe, rozwiązywanie konfliktów, pewność siebie, pomaganie, słowa grzecznościowe.

TUS grupy STANDARD

Standardowa grupa liczy 6-8 uczestników,  którzy spotykają się raz w tygodniu o wybranej godzinie i realizują program zajęć (55-60minut). Ten rodzaj zajęć dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, która potrzebuje większej dynamiki, interakcji między wieloma uczestnikami, treningu nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych. Ich głównym celem są relacje, komunikacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami, współpraca, funkcjonowanie w grupie. W ramach miesięcznej opłaty za zajęcia rodzice mogą liczyć na dodatkowe wsparcie psychologiczne, wskazówki wychowawcze (bieżący kontakt telefoniczny z organizatorem i osobisty z osobą prowadzącą)  a także jedną konsultację lub "naradę rodzinną" w semestrze.
Grupy STANDARD planowane są dla: 6-7latków, 8-9latków, 10-11latków, 11-12latków i 13-14 latków (miejsce Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu)

TUS grupy PREMIUM

Grupa Premium liczy zwykle 4-6 uczestników. Dedykowana jest dla młodzieży i rodziców oczekujących odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz zapewnienia uczestnikom większej intymności, prywatności. Na te zajęcia zapisuje się młodzież, która jest zainteresowana rozwojem osobistym a także borykająca się z trudnościami w relacjach, emocjach, nastroju (depresja, lęki, samookaleczenia). Potrzebuje nauczyć się radzenia sobie z  konfliktami, stresem, samotnością. Najczęstsze cele uczestników grup Premium to poprawa nastroju, poradzenie sobie z emocjami, problemami, stopniowe otwieranie się na relacje i mówienie o sobie, nawiązywanie kontaktu i rozmowy z rówieśnikami. Tutaj także ćwiczymy komunikację, asertywność i radzenie sobie ze stresem. W ramach miesięcznej opłaty rodzic może liczyć na stałą pomoc psychologiczną, udzielanie wskazówek wychowawczych i terapeutycznych.
.Grupa Premium dedykowana jest dla uczniów klas 8SP oraz uczniów szkoły średniej

Program zajęć grupy Standard i Premium (w zarysie)

 • integracja
 • poznawanie mocnych stron
 • trening komunikacji
 • trening asertywności
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami
 • rozwiązywanie konfliktów
 • radzenie sobie ze stresem
 • przyjaźń – budowanie trwałych relacji,
 • trening kreatywności
 • uzależnienia od Internetu  i gier
 • rozwiązywanie bieżących problemów i trudności

Zapisy na zajęcia, rekrutacja

Rekrutacja do zajęć TUS odbywa się w TRZECH etapach.
1) W pierwszym kroku należy przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY online
(zakładka "Kontakt"
2) KONSULTACJA WSTĘPNA - spotkanie rekrutacyjne, decyzja o kwalifikacji dziecka do grupy TUS  (spotkanie RODZIC + DZIECKO)
3) WYWIAD RODZICIELSKI (kwestionariusz online) -
wywiad pogłębiony dotyczący zdrowia dziecka i jego trudności, pomaga w doprecyzowaniu celów i planu wsparcia

 
przesłanie formularzA
KONSULTACJA WSTĘPNA (dzieci w wieku szkolnym)
ARKUSZ WYWIADU RODZICELSKIEGO

Lokalizacja (miejsce zajęć)

Siedziba Pracowni Rozwoju Osobistego, pl Teatralny 3, sala nr 12, Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 29, ul Kraińskiego 1, Wrocław (między Galerią Dominikańską a Halą Targową